Pravila i zaštita
privatnosti

Pravila natječaja

1. Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „The Switch“ je Coca-Cola Adria d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska. Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe TCCC proizvoda.

2. Nagradni natječaj traje od 11.03.2020. do 16.03.2020. u 23:59.

3. U natječaju mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji. Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

4. Sudionici pristupaju natječaju putem web stranice www.zahtijevakarakter.com, na kojoj će se održati nagradni natječaj „The Switch“. Sudionici sudjeluju u natječaju tako da na web stranici napišu nastavak rečenice (popune prazninu): “Onaj trenutak kad ________.”

5. Prijavom na natječaj potvrđujete da ste suglasni ustupiti svoje osobne podatke društvu Coca-Cola Adria d.o.o. i 404 d.o.o. Osobni podaci koje ste ustupili koristit će se isključivo za potrebe ovog natječaja i njegove promidžbe. Pobjedničke rečenice/savjeti mogu se koristiti u promidžbene svrhe (za promociju Natječaja). Osobni podaci koji se prikupljaju su sljedeći: ime i prezime te e-mail adresa. Podaci se prikupljaju isključivo u svrhu kontaktiranja dobitnika Natječaja, kako bi im se mogla poslati nagrada koju su osvojili. Svi podaci prikupljeni u Natječaju izbrisat će se 30 dana nakon završetka Natječaja. Pristup tim podacima imaju Coca-Cola Adria d.o.o. i 404 d.o.o., za vrijeme Natječaja i do 30 dana nakon njegova završetka.

6. Procedura odabira pobjednika: Stručno povjerenstvo Promotora bira između svih prijavljenih savjeta/rečenica one najoriginalnije. Sveukupno se biraju 4 dobitnika.

7. Svaki Sudionik može sudjelovati neograničeni broj puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu tijekom cijelog trajanja Natječaja. Međutim, neće se priznavati višestruko sudjelovanje s profila i s lažnim podacima, niti pokušaji manipulacija da bi se osvojila jedna od nagrada.

8. Popis dobitnika bit će objavljen na web stranici www.zahtijevakarakter.com unutar 30 dana od završetka natječaja.

9. Ukupno 4 dobitnika će osvojiti po dvije VIP ulaznice za BIPA Fashion.hr modni događaj u trajanju od 18.3. do 21.3.2020. na Zagrebačkom velesajmu.

10. Nagrade su jasno definirane i neprenosive te ih nije moguće zamijeniti. Kao alternativa ne može biti ponuđen novac. Ako uslijed okolnosti nastalih izvan Promotorove kontrole, isti ne bi bio u mogućnosti osigurati navedenu nagradu, Promotor zadržava pravo dodijeliti zamjensku nagradu u iznosu jednake ili više vrijednosti.

Dobivene ulaznice Dobitnik će morati preuzeti na blagajni događaja uz predočenje osobne iskaznice.

11. Pobjednik će o osvajanju Nagrade biti obaviješten putem e-maila koji je ostavio u obrascu prilikom prijave ispunjenog izazova, najkasnije u roku 8 (osam) radnih dana od završetka Natječaja. Administrator web stranice će kontaktirati Pobjednika putem e-maila. Pobjednik, tj. dobitnik treba odgovoriti putem e-maila u roku od najviše 8 (osam) kalendarskih dana od primitka obavijesti o osvajanju Nagrade. Pobjednik koji ne odgovori na obavijest o osvajanju Nagrade u navedenom roku gubi pravo na Nagradu.

12. Prijavljene rečenice/savjeti ne smiju sadržavati ništa što bi na bilo koji način kršilo ili narušavalo prava ostalih, kao što je materijal koji bi bio ilegalan, prijeteći, pogrdan, klevetnički, nasrtljiv u odnosu na privatna ili javna prava, vulgaran, opscen, poročan, nedoličan ili na drugi način nepoželjan, koji potiče na kriminalno ponašanje ili koji predstavlja kazneno djelo, koji bi za sobom povukao građanskopravnu odgovornost ili neki drugi materijal koji bi na bilo koji drugi način prekršio važeći zakon. Prijave koje nisu u skladu s ovom odredbom, diskvalificirat će se bez prethodne obavijesti.

13. Promotor se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost Nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta. Promotor se oslobađa odgovornosti za štetu ako nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno ako je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Općih pravila i uvjeta Natječaja zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, kao što su, primjerice, zakonodavne promjene, štrajk, ratno stanje ili elementarne nepogode (tzv. okolnosti više sile) ili ako ne bude u mogućnosti ispuniti obveze zbog pogrešnih ili nedostatnih osobnih podataka Sudionika zbog kojih ne bude moguće sa sigurnošću utvrditi njegov identitet. Za rješavanje eventualnih sporova između Promotora i bilo kojeg Sudionika ili dobitnika nagrade nadležan je sud u Zagrebu.

14. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Coca-Cola Adria d.o.o. prema dobitniku nagrade. Ako se dobitnik ne odazove u roku, ista će biti uručena prvom sljedećem sudioniku koji je zadovoljio pravila.

15. Promotor ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Natječaju.

16. Opća pravila i uvjeti Natječaja bit će objavljeni na web stranici.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

U Zagrebu, 11.03.2020.

Coca-Cola Adria d.o.o.

Zaštita privatnosti

The Coca-Cola Company i povezana društva brinu se o problematici privatnosti i žele da budete upoznati s time kako prikupljamo, upotrebljavamo i otkrivamo podatke koji se odnose na vas kao pojedinca („Osobni podaci“).

Mrežnim stranicama www.zahtijevakarakter.com upravlja NV Coca-Cola Services SA, tvrtka s registriranim sjedištem na adresi Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruxelles (dalje u tekstu „mi“, „nas“ i „naš“), koja je voditelj obrade odgovoran za obradu vaših osobnih podataka u kontekstu ove obavijesti o zaštiti privatnosti („obavijest o zaštiti privatnosti“).

Ova Obavijest o zaštiti privatnosti opisuje naše prakse vezane za informacije što ih prikupljamo putem aktivnosti koje su povezane s ovom Obavijesti o zaštiti privatnosti, uključujući mrežna mjesta (naša „mrežna mjesta“) i bilo koja mobilna mjesta, aplikacije, widgete i druge mobilne interaktivne značajke (zajedno: naše „aplikacije“) (sve zajedno, aplikacije i mrežna mjesta: „mjesta“).

The Coca-Cola Company na svojim internetskim stranicama ne prikuplja podatke koji bi omogućavali osobnu identifikaciju pojedinaca (na primjer: ime i prezime, adresu, telefonski broj, elektronsku adresu), osim ako nam ti podaci ne budu proslijeđeni dobrovoljno. Ukoliko ne želite da imamo pristup vašim osobnim podacima, nemojte nam ih prosljeđivati.

POLITIKA O KOLAČIĆIMA

Ove mrežne stranice imaju kolačiće kako bismo vas mogli razlikovati od drugih korisnika. To nam pomaže da vam pružimo ugodno iskustvo kad pretražujete naše mrežne stranice i ujedno nam omogućuje da poboljšamo našu.

Kolačić je malena datoteka koja se sastoji od slova i brojeva koju pohranjujemo na vašem pregledniku ili tvrdom disku vašega računala. Kolačići sadržavaju podatke koji se prenose na tvrdi disk vašega računala.

Kako bi stranica brzo, sigurno i pravilno funkcionirala, prikuplja obavezne kolačiće koji ne mogu biti isključeni. Obično se postavljaju kao reakcija na vaše radnje kao što su: postavke privatnosti, prijava, popunjavanje obrazaca.

Također, u svrhu unapređenja korisničkog iskustva ove web stranice, prate se i neki kolačići za analitiku. Podaci koji se prikupljaju nisu osobni podaci, i ne mogu se povezati sa stvarnom osobom. To su tzv. pseudoanonimni podaci, konkretno IP adresa i client ID, koji jedinstveno identificiraju korisnika i koji nam pomažu poboljšati web stranicu.

Informacije o trajanju pohrane kolačića su sljedeće:

  • _ga (koristi Google Analytics za razlikovanje korisnika) – 2 godine

  • _gat (koristi Google Analytics za regulaciju stope zahtjeva) – 1 minuta

  • _gid (koristi se za identifikaciju korisnika) – 24 sata

INFORMACIJE OKO ISKLJUČIVANJA KOLAČIĆA

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećem linku.

Za ostvarenje svojih prava vezana uz Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR), obratite se na mail: socialmediacroatia@coca-cola.com